Cốc Cupcake Cứng Màu Vàng Set 50c

55.000,0

Đường kính miệng 6.5cm * Đường kính đáy 4.5cm * Chiều cao 4cm

cốc cupcake vàng
Cốc Cupcake Cứng Màu Vàng Set 50c

55.000,0

Mã: 2000124522417 Danh mục: