Combo Chè Bưởi

89.000,0

  • Set nguyên liệu chè khúc bạch đã được Ngọt  sắp sẵn nguyên liệu và test kĩ lưỡng giúp bạn không cần mất thời gian chuẩn bị, cân đo đong đếm từng nguyên liệu hay sợ mua về không dùng hết.
  • Thành phẩm : 1kg chè

Cho phép đặt hàng trước

Combo Chè Bưởi

89.000,0