Combo Kẹo Nougat Vị Dâu

  • Set nguyên liệu làm Kẹo Nougat Vị Dâu đã được Ngọt sắp sẵn nguyên liệu và test kĩ lưỡng giúp bạn không cần mất thời gian chuẩn bị, cân đo đong đếm từng nguyên liệu hay sợ mua về không dùng hết.
  • Thành phẩm : 1kg kẹo (~60 viên)