Hạt dẻ cười tách vỏ Olam

70.000,0600.000,0

  • Giàu chất dinh dưỡng
  • Nguyên liệu làm kẹo nougat, cookie hạt các loại, sữa hạt
  • Đóng gói nhỏ 100g tiện lợi
Hạt dẻ cười tách vỏ Olam