Màu Dầu Điều – 100ml

25.000,0

Màu dầu điều chuyên dùng để tạo màu thực phẩm như

– Thịt xá xíu

– Bò khô

– Quét mặt bánh trung thu

 

 

Màu Dầu Điều – 100ml

25.000,0