Nho Nâu Ấn Độ

10.000,090.000,0

  • Nguyên liệu làm các loại banh bôn glan, bơ nho dừa, kẹo nougat….
  • Có thể sử dụng trực tiếp không cần chế biến
Nho Nâu Ấn Độ