Cuộn Mica Mềm 1kg Cao 10cm – Cành Hoa Trắng

200.000,0

  • Cuộn mica cuốn thành bánh in hình – cành hoa
  • Chiều cao 10 cm, Dài 65m (cuộn 1kg)
Cuộn Mica Mềm 1kg Cao 10cm – Cành Hoa Trắng

200.000,0