Hết hàng

Hạt Khô/Quả Khô

Bơ Đậu Phộng Mịn 170g

32.000,0

Hạt Khô/Quả Khô

Cam Lát Sấy Khô 20gr

25.000,0
Hết hàng

Hạt Khô/Quả Khô

Dâu Tây Sấy Dẻo 50g

275.000,0

Hạt Khô/Quả Khô

Dâu Tây Sấy Giòn 50g

45.000,0750.000,0

Hạt Khô/Quả Khô

Dứa Lát Sấy 100g

40.000,0
Hết hàng

Hạt Khô/Quả Khô

Đào Sấy Giòn 20gr

25.000,0
30.000,0235.000,0
29.000,0250.000,0

Bột Làm Bánh

Hạnh Nhân Lát Mỹ

30.000,0250.000,0

Hạt Khô/Quả Khô

Hạt Bí Xanh Tách Vỏ 100g

19.000,0
Hết hàng
90.000,0
Hết hàng

Hạt Khô/Quả Khô

Hạt dẻ cười tách vỏ Olam

70.000,0600.000,0