Đường Nâu Hàn Quốc Beksul 1kg

72.000,075.000,0

Đường nâu được tạo nên bằng cách thêm mật vào đường trắng hoặc có thể được thực hiện thông qua quá trình làm đường thông thường bằng cách để lại mật mía.

 

Đường Nâu Hàn Quốc Beksul 1kg