Hạnh Nhân Hạt Vỏ Lụa Olam Mỹ

29.000,0250.000,0

  • Giàu chất dinh dưỡng
  • Nguyên liệu làm kẹo nougat, cookie hạt các loại, sữa hạt
  • Đóng gói hút chân không tiện lợi
Hạnh Nhân Hạt Vỏ Lụa Olam Mỹ