Hạt Mix 5 Loại

90.000,0210.000,0

Sản phẩm bao gồm 5 loại hạt:

  • hạnh nhân hạt,
  • hạt mắc ca,
  • hạt bí xanh,
  • hạt dẻ cười,
  • hạt điều
Hạt Mix 5 Loại