Màu Thực Phẩm Unicorn – Màu Hồng Cánh Sen – 210g

42.000,0

Dùng để tạo màu sắc cho thực phẩm, các loại bánh, kẹo…

Màu Thực Phẩm Unicorn – Màu Hồng Cánh Sen – 210g

42.000,0