Hạt Điều Rang Vỡ 100g

20.000,0

– Hạt điều rang muối vỡ đôi sạch sẽ, tiện lợi

– Dùng trong nhân thập cẩm trung thu, biscotti

 

 

Hạt Điều Rang Vỡ 100g

20.000,0